Filosofia 3/18

El projecte FILOSOFIA 3/18 és un currículum ampli i sistemàtic que té com a objectiu reforçar les habilitats del pensament dels estudiants, partint de la filosofia com a disciplina fonamental.

Consisteix en un conjunt de programes que, aplicats des dels 3 als 18 anys, enforteix la capacitat reflexiva. Es tracta d’un projecte que concreta el desig general d’ensenyar a pensar i pretén desenvolupar les habilitats cognitives dels estudiants, tot ajudant-los a comprendre les matèries d’estudi, a fer-los més conscients de la riquesa del bagatge intel·lectual heretat i a preparar-los en la raonabilitat per a la participació en un món democràtic.

La filosofia, com a disciplina humanística més adequada, n’és el mitjà i la finalitat, perquè a través del seu contingut i del seu mètode permet a l’estudiant de reflexionar sobre aquells temes que, latents en totes les matèries, no són tractats a l’escola.

«La tradició filosòfica ha treballat sempre un cos específic de conceptes que han estat considerats importants per a la vida humana o rellevants per al coneixement humà. 
Exemples d’aquests conceptes poden ser: justícia, veritat, bondat, bellesa, món, identitat personal, temps, amistat, llibertat i comunitat».
 

M.Lipman Filosofia a l’escola

Al CEIP Es Pont es treballa aquesta metodologia a partir dels següents manuals:

  • Tot pensant”, art, contes i jocs per treballar sistemàticament les habilitatsde pensament, a Educació Infantil.
  • Filosofia i Narració: “Contes per pensar”, o “Pèbili” al primer cicle d’Educació Primària.
  • “Filosofia de la Natura: “Admirant el Món”, al segon cicle amb el llibre “Kio i Gus“.
  • “Filosofia del llenguatge: Buscant el sentit”, al tercer cicle amb el llibre “Pimi