Qui som?

Som una escola pública participativa, democràtica i compromesa on tota la comunitat educativa està implicada en la feina que es fa i on es treballa conjuntament amb el diferents serveis de la barriada.
En aquest sentit l’Escola de famílies i Plataforma de Serveis de la Barriada són espais d’organització conjunta per millorar la implicació de tothom en l’educació dels infants.

La llengua d’aprenentatge és el català des de començament de l’escolaritat.

És una escola d’un sola línia que consta de 10 unitats: 3 d’Educació Infantil, 6 de Primària i una aula UEE.

Els espais no són molt grans però comptam amb diferents aules d’ús compartit especialment preparades per a: psicomotricitat, informàtica, música, artística, audiovisuals i  biblioteca.

Els programes de l’escola

 • Programa d’atenció a la diversitat amb suport específic dins les aules, fora d’elles i grups flexibles.
 • Participació de l’alumnat a través dels següents canals :

-Reunions de delegats, una vegada al més ( dos delegats per aula de 1r fins a 6è)

-Intercanvis entre alumnes, tallers que dirigeixen ells mateixos en temps de pati ocupant els diferents espais de l’escola i jocs proposats per ells en temps de pati.

-Tutories individuals, on es tracten aspectes afectius, relacionals, físics i cognitius. Una sessió setmanal. -Tutories col·lectives, l’espai on s’organitza la vida del grup classe i de l’escola. Una sessió setmanal.

 • Tractament de la llengua catalana, castellana i anglesa des d’una perspectiva constructivista, treballant les 4 habilitats:parlar, escoltar, llegir i escriure. Iniciant a Infantil el procés d’apropiació de la lectura i l’escriptura seguint les investigacions fetes per Emília Ferreiro i Ana Teberosky i continuant a primària amb el tractament de l’estructura interna i la tipologia textual.La introducció de l’anglès es fa a partir dels 3 anys.
 • Biblioteca escolar com a centre de recerca d’informació i de plaer per la lectura.
 • Projectes de treball com a procés investigador compartit. Investigació que implica tenir una actitud de dubte, d’interrogació i crítica davant els fets a més de desenvolupar i prendre consciència de les estratègies per aprendre a aprendre amb una actitud cooperativa.
 • Tallers intracicles que possibiliten treballar les competències relacionant diverses àrees del currículum.
 • Programa de filosofia 3-18. Treballant les habilitats de pensament i la filosofia de la natura, del llenguatge, i de la lògica. A partir dels següents manuals: “Tot pensant”, art, contes i jocs per treballar sistemàticament les habilitats de pensament, a Educació Infantil. “Filosofia i Narració: “Contes per pensar”, o “Pebili” al primer cicle d’Educació Primària. “Filosofia de la Natura: “Admirant el Món”, al segon cicle.( Kio i Gus ) “Filosofia del llenguatge: Buscant el sentit”, al tercer cicle. ( Pimi)
 • Les tecnologies com a eina per a l’aprenentatge i la comunicació.
 • Artística (música, plàstica…) com a eina de creixement personal, de comunicació i expressió, treballant els significats a partir de la pròpia creació i de l’anàlisi d’obres de diferents autors.
 • Llenguatge matemàtic des d’una perspectiva de plantejament de problemes i raonament lògic.
 • El programa eco-ambiental com a eina de conscienciació de com ens hem d’implicar per viure a un món sa i conservar el nostre planeta. Es treballen els següents eixos: reducció, re-utilització i reciclatge, transport sostenible, l’entorn , l’educació ambiental i l’alimentació saludable.
 • L’hort escolar per ensenyar els infants la importància de treballar per una alimentació saludable i la necessitat de tenir cura del medi ambient, dels animals…..
 • Les pràctiques restauratives, projecte de convivència: creació de comunitat i resolució de conflictes de manera restaurativa.