Reunions

Les reunions de famílies es realitzen els dimecres de 14:00h. a 15:00h. S’ha d’acordar la cita amb el tutor o mestre amb antelació.