Menjador

El centre disposa de Menjador Escolar. El servei de menjador comença a les 14:00 hores y acaba a les 15:30. Els pares poden recollir als infants a les 15:30 per la porta principal del centre.

El preu pels alumnes fixos és de 7 euros. Els alumnes que queden de manera eventual han de pagar 7’5 euros.

Podeu veure el menú mensual pitjant aquí.