Matinera

L’escola disposa del servei d’Escola Matinera, per poder accedir a aquest servei s’ha d’avisar a n’Alfred amb antelació.

L’horari és de 7’30h. a 9’00h.

El preu per dia és de 3 euros i la quota mensual és de 28 euros. Han de formar part de l’APIMA del centre.