NOM DEL CENTRE CEIP Es Pont
ADREÇA Carrer d’Indalecio Prieto, 07008 Palma, Illes Balears
TELÈFON 971 24 07 81
CORREU ELECTRÒNIC ceipespont@educaib.eu
PÀGINA WEB https://ceipespont.cat/
INSTAGRAM https://instagram.com/ceip_espont
FACEBOOK https://www.facebook.com/ceipespont/