AMIPA

QUÈ ÉS UNA AMIPA?
Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMIPA) són associacions reconegudes legalment que agrupen, voluntàriament, pares i mares del centre educatiu i que tenen unes normes de funcionament i estatuts propis regulats per la llei. La seva finalitat principal és facilitar la participació de les mares i pares en les activitats del centre.
L’AMIPA té com a funció bàsica treballar, conjuntament amb el centre educatiu, en l’educació dels nostres fills, tot fomentant la comunicació i la participació dels pares i mares.Així mateix, en general l’AMIPA col·labora en les activitats educatives del centre, planifica i gestiona les activitats extraescolars, l’acollida matinal d’infants, el menjador, la formació de pares i mares, etc.

QUÍ ÉS EL RESPONSABLE DE L’AMIPA?

Alfredo Servera s’encarrega d’organitzar l’AMIPA, especialment el menjador i l’escola matinera. Per això heu de contactar amb ell si teniu dubtes sobre aquests serveis.

QUINS SERVEIS OFEREIX ACTUALMENT L’AMIPA?

  • Escola matinera.
  • Menjador.