Instal·lacions

El CEIP Es Pont consta dels següents espais:

1 AULA DE PSICOMOTRICITAT