Matinera

L’escola disposa del servei d’Escola Matinera, per poder accedir a aquest servei s’ha d’avisar a n’Alfred amb antelació.

L’horari és de 7’30h. a 9’00h.

El preu per dia és d’1 euro i han de formar part de l’APIMA del centre.